PEN-C Toán - Thầy Nguyễn Bá Tuấn

CHUYÊN ĐỀ 03. KHỐI TRÒN XOAY

Bài 1. Mặt, hình, khối tròn xoay

Độ dài: 37 phút

Tóm tắt nội dung

Trao đổi bài (0)

Về khóa học Bài học trước
  Mục lục bài giảng
  • Mặt tròn xoay
  • Hình, khối tròn xoay
    • Hình nón, khối nón - Hình trụ, khối trụ
    • Hình cầu, khối cầu
  • Bài tập
X