PEN-C Toán - Thầy Nguyễn Bá Tuấn

  Mục lục bài giảng
  • 1. Cầu
  • 2. Cầu và trụ
  • 3. Cầu và nón
  • 4. Nón và trụ
Nhấn để bật tiếng

CHUYÊN ĐỀ 03. KHỐI TRÒN XOAY

Bài 2. Tương quan giữa các khối tròn xoay

Độ dài: 47 phút - Số lượt học 962

LƯU Ý:

+ BTTL bài 2 dùng chung với BTTL bài 1
+ Clip 03, 3p05 thầy nói đúng nhưng bị viết nhầm. Các em sửa lại theo lời thầy nói nhé \[B{H^2} = HA.HC\]

Chưa có thông báo nào