PEN-C Toán - Thầy Nguyễn Bá Tuấn

  Mục lục bài giảng
 • Lí thuyết tổng quan
 • Sự tồn tại
  • Sự tồn tại mặt cầu ngoại tiếp
  • Sự tồn tại mặt cầu nội tiếp
 • Bài tập
  • BT1
  • BT2. Các mô hình quen thuộc
Nhấn để bật tiếng

CHUYÊN ĐỀ 03. KHỐI TRÒN XOAY

Bài 3. Mặt cầu nội tiếp, ngoại tiếp khối đa diện

Độ dài: 47 phút - Số lượt học 1.269

Chưa có thông báo nào