PEN-C Toán - Thầy Nguyễn Bá Tuấn

  Mục lục bài giảng
  • 1. Các vấn đề về khối cầu, khối bầu dục, khối trụ
  • 2. Các vấn đề về khối nón và các khối khác

CHUYÊN ĐỀ 03. KHỐI TRÒN XOAY

Bài 4. Giải quyết bài toán vận dụng cao khối tròn xoay

Độ dài: 31 phút - Số lượt học 344

Chưa có thông báo nào