PEN-C Toán - Thầy Nguyễn Bá Tuấn

  Mục lục bài giảng
  • 1. Các vấn đề về khối cầu, khối bầu dục, khối trụ
  • 2. Các vấn đề về khối nón và các khối khác
Nhấn để bật tiếng

CHUYÊN ĐỀ 03. KHỐI TRÒN XOAY

Bài 4. Giải quyết bài toán vận dụng cao khối tròn xoay

Độ dài: 31 phút - Số lượt học 424

Chưa có thông báo nào