Học tốt 11

PEN-C Toán - Thầy Nguyễn Bá Tuấn (2018-2019)

CHUYÊN ĐỀ 03. KHỐI TRÒN XOAY

Bài 4. Giải quyết bài toán vận dụng cao khối tròn xoay

Độ dài: 31 phút

Tóm tắt nội dung

Trao đổi bài (2)

Về khóa học Bài học trước
  Mục lục bài giảng
  • 1. Các vấn đề về khối cầu, khối bầu dục, khối trụ
  • 2. Các vấn đề về khối nón và các khối khác
X