PEN-C Toán - Thầy Nguyễn Bá Tuấn

  Mục lục bài giảng
  • Hàm luỹ thừa
  • Hàm mũ
  • Hàm logarit
Nhấn để bật tiếng

CHUYÊN ĐỀ 04. MŨ VÀ LOGARIT

Bài 1. Kiến thức nền về hàm số lũy thừa, hàm mũ và hàm logarit

Độ dài: 37 phút - Số lượt học 3.027

Chưa có thông báo nào