PEN-C Toán - Thầy Nguyễn Bá Tuấn

CHUYÊN ĐỀ 04. MŨ VÀ LOGARIT

Bài 1. Kiến thức nền về hàm số lũy thừa, hàm mũ và hàm logarit

Độ dài: 37 phút

Tóm tắt nội dung

Trao đổi bài (0)

X