PEN-C Toán - Thầy Nguyễn Bá Tuấn

  Mục lục bài giảng
  • Tập xác định và tập giá trị
  • VD1
  • VD2, 3, 4
  • VD 5
  • VD 6
Nhấn để bật tiếng

CHUYÊN ĐỀ 04. MŨ VÀ LOGARIT

Bài 2. Tập xác định, tập giá trị hàm mũ và logarit

Độ dài: 39 phút - Số lượt học 2.076

Bài giảng cung cấp cho các em những kiến thức về TXĐ, TGT của hàm mũ và logarit đồng thời đưa ra các ví dụ minh họa giúp các em làm được các bài tập liên quan bằng nhiều phương pháp

Chưa có thông báo nào