PEN-C Toán - Thầy Nguyễn Bá Tuấn

CHUYÊN ĐỀ 04. MŨ VÀ LOGARIT

Bài 3. Các dạng toán về biểu thức mũ và logarit

Độ dài: 50 phút

Tóm tắt nội dung
Về khóa học Bài học trước
  Mục lục bài giảng
  • Các công thức cần nhớ
  • VD 1 - 4
  • VD 5
  • Biểu thức mũ - logarit
X