PEN-C Toán - Thầy Nguyễn Bá Tuấn

  Mục lục bài giảng
  • Phương trình mũ, logarit cơ bản
  • VD 1, 2
  • VD 3, 4, 5
  • Giải phương trình bằng pp hàm số
Nhấn để bật tiếng

CHUYÊN ĐỀ 04. MŨ VÀ LOGARIT

Bài 4. Giải quyết nhanh, gọn phương trình mũ và logarit

Độ dài: 25 phút - Số lượt học 1.862

Lưu ý: Phần [3-4-5] , 05:58s thầy viết nhầm [{{log }_{4}}{{x}^{2}}=frac{1}{2}{{log }_{2}}x]. Các em sửa cho thầy thành [{{log }_{4}}{{x}^{2}}={{log }_{2}}x]

Chưa có thông báo nào