PEN-C Toán - Thầy Nguyễn Bá Tuấn

CHUYÊN ĐỀ 04. MŨ VÀ LOGARIT

Bài 5. Các phương pháp đặc trưng giải quyết bất phương trình mũ và logarit

Độ dài: 44 phút

Tóm tắt nội dung
Về khóa học Bài học trước
  Mục lục bài giảng
  • Lý thuyết
  • Dạng không tham số +Vd1
  • VD 2
  • Chứa tham số
X