PEN-C Toán - Thầy Nguyễn Bá Tuấn

  Mục lục bài giảng
  • Lý thuyết
  • Dạng không tham số +Vd1
  • VD 2
  • Chứa tham số
Nhấn để bật tiếng

CHUYÊN ĐỀ 04. MŨ VÀ LOGARIT

Bài 5. Các phương pháp đặc trưng giải quyết bất phương trình mũ và logarit

Độ dài: 44 phút - Số lượt học 1.657

Chưa có thông báo nào