PEN-C Toán - Thầy Nguyễn Bá Tuấn

  Mục lục bài giảng
  • Bài toán lãi suất gốc tăng dần
  • VD
  • Số chữ số của 1 số
  • Bài toán lãi suất gốc giảm dần
Nhấn để bật tiếng

CHUYÊN ĐỀ 04. MŨ VÀ LOGARIT

Bài 6. Yếu tố cốt lõi giải quyết bài toán thực tế

Độ dài: 44 phút - Số lượt học 1.241

Bài giảng cung cấp các ví dụ minh họa về ứng dụng hàm số mũ, lũy thừa trong các bài toán thực tiễn.

Chưa có thông báo nào