Học tốt 11

PEN-C Toán - Thầy Nguyễn Bá Tuấn (2018-2019)

CHUYÊN ĐỀ 04. MŨ VÀ LOGARIT

Bài 6. Yếu tố cốt lõi giải quyết bài toán thực tế

Độ dài: 44 phút

Tóm tắt nội dung

Bài giảng cung cấp các ví dụ minh họa về ứng dụng hàm số mũ, lũy thừa trong các bài toán thực tiễn.

Trao đổi bài (1)

Về khóa học Bài học trước
  Mục lục bài giảng
  • Bài toán lãi suất gốc tăng dần
  • VD
  • Số chữ số của 1 số
  • Bài toán lãi suất gốc giảm dần
X