PEN-C Toán - Thầy Nguyễn Bá Tuấn

CHUYÊN ĐỀ 04. MŨ VÀ LOGARIT

Bài 7. Bài toán vận dụng cao

Độ dài: 49 phút

Tóm tắt nội dung
Về khóa học Bài học trước
  Mục lục bài giảng
  • BPT mũ - loga
  • VD
  • Tư duy giải min, max mũ - loga
  • VD
X