PEN-C Toán - Thầy Nguyễn Bá Tuấn

  Mục lục bài giảng
  • Định nghĩa
  • Tính chất
  • Công thức cần nhớ
  • Các phương pháp tìm nguyên hàm
    • Phương pháp đổi biến +VD1,2
    • VD3
Nhấn để bật tiếng

CHUYÊN ĐỀ 05. TÍCH PHÂN

Bài 1. Nguyên hàm và các phương pháp tìm nguyên hàm (P1)

Độ dài: 47 phút - Số lượt học 4.275

Lưu ý:

- BTTL có sự kết hợp kiến thức của cả nguyên hàm và tích phân. Vì vậy, các em nên học xong các bài giảng về nguyên hàm, tích phân rồi làm bài tập nhé
- Clip 03, 07:09s thầy có chút nhầm lẫn:
+ \[\tan x\] đạo hàm là \[\frac{1}{{{{\cos }^2}x}}\] thầy viết nhầm thành \[\frac{1}{{{{\sin }^2}x}}\]
+ \[\cot x\] đạo hàm là \[ - \frac{1}{{{{\sin }^2}x}}\] thầy viết nhầm thành \[ - \frac{1}{{{{\cos }^2}x}}\]
- Clip 04, 06:50s, \[x = \sin t \Rightarrow dx = \cos tdt\] thầy viết nhầm thành \[x = \sin t \Rightarrow dx = - \cos tdt\]

Chưa có thông báo nào