PEN-C Toán - Thầy Nguyễn Bá Tuấn

  Mục lục bài giảng
  • Phương pháp đổi biến
  • Các ví dụ
  • Phương pháp nguyên hàm từng phần
  • Các lưu ý
Nhấn để bật tiếng

CHUYÊN ĐỀ 05. TÍCH PHÂN

Bài 2. Nguyên hàm và các phương pháp tìm nguyên hàm (P2)

Độ dài: 42 phút - Số lượt học 2.868

Lưu ý: BTTL có sự kết hợp kiến thức của cả nguyên hàm và tích phân. Vì vậy, các em nên học xong các bài giảng về nguyên hàm, tích phân rồi làm bài tập nhé

Chưa có thông báo nào