PEN-C Toán - Thầy Nguyễn Bá Tuấn

  Mục lục bài giảng
  • Định nghĩa, tính chất
  • Phương pháp đổi biến
  • BT 1, 2, 3
  • Phương pháp tích phân từng phần
Nhấn để bật tiếng

CHUYÊN ĐỀ 05. TÍCH PHÂN

Bài 3. Tích phân và các phương pháp tính tích phân

Độ dài: 44 phút - Số lượt học 2.325

Chưa có thông báo nào