PEN-C Toán - Thầy Nguyễn Bá Tuấn

CHUYÊN ĐỀ 05. TÍCH PHÂN

Bài 4. Các phương pháp đặc biệt xử đẹp nguyên hàm, tích phân

Độ dài: 44 phút

Tóm tắt nội dung

LƯU Ý: Bài giảng không cung cấp BTTL. Các em áp dụng phương pháp giải của bài giảng này vào các BTTL của phần nguyên hàm, tích phân đã học.

Về khóa học Bài học trước
  Mục lục bài giảng
  • 1. Quy nguyên hàm về tích phân
  • 2. Sử dụng Casio -> tối ưu
    • VD1
    • VD2
  • 3. Sử dụng công thức đặc biệt
  • 4. Sử dụng tư duy ước lượng
X