PEN-C Toán - Thầy Nguyễn Bá Tuấn

  Mục lục bài giảng
  • 1. Quy nguyên hàm về tích phân
  • 2. Sử dụng Casio -> tối ưu
    • VD1
    • VD2
  • 3. Sử dụng công thức đặc biệt
  • 4. Sử dụng tư duy ước lượng
Nhấn để bật tiếng

CHUYÊN ĐỀ 05. TÍCH PHÂN

Bài 4. Các phương pháp đặc biệt xử đẹp nguyên hàm, tích phân

Độ dài: 44 phút - Số lượt học 2.421

LƯU Ý: Bài giảng không cung cấp BTTL. Các em áp dụng phương pháp giải của bài giảng này vào các BTTL của phần nguyên hàm, tích phân đã học.

Chưa có thông báo nào