PEN-C Toán - Thầy Nguyễn Bá Tuấn

  Mục lục bài giảng
  • Tính diện tích hình phẳng
  • VD1
  • VD2-4
  • Thể tích
Nhấn để bật tiếng

CHUYÊN ĐỀ 05. TÍCH PHÂN

Bài 5. Ứng dụng của tích phân tính diện tích và thể tích.

Độ dài: 32 phút - Số lượt học 2.006

Chưa có thông báo nào