PEN-C Toán - Thầy Nguyễn Bá Tuấn

CHUYÊN ĐỀ 05. TÍCH PHÂN

Bài 7. Giải quyết bài toán thực tiễn và vận dụng cao nhờ tích phân.

Độ dài: 42 phút

Tóm tắt nội dung
Về khóa học Bài học trước
  Mục lục bài giảng
  • 1. Bài toán thực tiễn
  • 2. Vận dụng cao tích phân
    • Mục a, b
    • Mục c
X