PEN-C Toán - Thầy Nguyễn Bá Tuấn

CHUYÊN ĐỀ 06. HÌNH HỌC GIẢI TÍCH TRONG KHÔNG GIAN (HÌNH OXYZ)

Bài 1. Tổng quan về hình giải tích trong Oxyz

Độ dài: 21 phút

Tóm tắt nội dung

Trao đổi bài (0)

X