PEN-C Toán - Thầy Nguyễn Bá Tuấn

  Mục lục bài giảng
  • Tích vô hướng
  • Tích có hướng
Nhấn để bật tiếng

CHUYÊN ĐỀ 06. HÌNH HỌC GIẢI TÍCH TRONG KHÔNG GIAN (HÌNH OXYZ)

Bài 1. Tổng quan về hình giải tích trong Oxyz

Độ dài: 21 phút - Số lượt học 1.834

Chưa có thông báo nào