PEN-C Toán - Thầy Nguyễn Bá Tuấn

  Mục lục bài giảng
  • Phương trình mặt phẳng
  • Khoảng cách
    • a. Khoảng cách từ điểm tới mặt phẳng
    • b. Khoảng cách từ đường thẳng tới mặt phẳng

CHUYÊN ĐỀ 06. HÌNH HỌC GIẢI TÍCH TRONG KHÔNG GIAN (HÌNH OXYZ)

Bài 2. Bức tranh toàn cảnh về mặt phẳng

Độ dài: 43 phút - Số lượt học 1.601

Chưa có thông báo nào