PEN-C Toán - Thầy Nguyễn Bá Tuấn

CHUYÊN ĐỀ 06. HÌNH HỌC GIẢI TÍCH TRONG KHÔNG GIAN (HÌNH OXYZ)

Bài 2. Bức tranh toàn cảnh về mặt phẳng

Độ dài: 43 phút

Tóm tắt nội dung
Về khóa học Bài học trước
  Mục lục bài giảng
  • Phương trình mặt phẳng
  • Khoảng cách
    • a. Khoảng cách từ điểm tới mặt phẳng
    • b. Khoảng cách từ đường thẳng tới mặt phẳng
X