PEN-C Toán - Thầy Nguyễn Bá Tuấn

  Mục lục bài giảng
  • PT đường thẳng
  • Khoảng cách
  • Vị trí tương đối
Nhấn để bật tiếng

CHUYÊN ĐỀ 06. HÌNH HỌC GIẢI TÍCH TRONG KHÔNG GIAN (HÌNH OXYZ)

Bài 3. Toàn cảnh về đường thẳng

Độ dài: 35 phút - Số lượt học 1.498

Chưa có thông báo nào