PEN-C Toán - Thầy Nguyễn Bá Tuấn

CHUYÊN ĐỀ 06. HÌNH HỌC GIẢI TÍCH TRONG KHÔNG GIAN (HÌNH OXYZ)

Bài 3. Toàn cảnh về đường thẳng

Độ dài: 35 phút

Tóm tắt nội dung
Về khóa học Bài học trước
  Mục lục bài giảng
  • PT đường thẳng
  • Khoảng cách
  • Vị trí tương đối
X