PEN-C Toán - Thầy Nguyễn Bá Tuấn

  Mục lục bài giảng
  • 1. Phương trình mặt cầu
  • 2. Mặt cầu đi qua 4 điểm
  • 3. Vị trí tương đối giữa mặt cầu và mặt phẳng, đường thẳng
  • 4. Các bài toán
Nhấn để bật tiếng

CHUYÊN ĐỀ 06. HÌNH HỌC GIẢI TÍCH TRONG KHÔNG GIAN (HÌNH OXYZ)

Bài 4. Kiến thức cốt lõi về mặt cầu

Độ dài: 40 phút - Số lượt học 1.256

Chưa có thông báo nào