PEN-C Toán - Thầy Nguyễn Bá Tuấn

  Mục lục bài giảng
  • 1. Tính nhanh tọa độ điểm
  • 2. Tìm nhanh tọa độ hình chiếu
    • a. Tìm hình chiếu của điểm xuống mặt phẳng
    • b. Tìm hình chiếu của điểm xuống đường thẳng
  • 3. Sử dụng các công thức đặc biệt
Nhấn để bật tiếng

CHUYÊN ĐỀ 06. HÌNH HỌC GIẢI TÍCH TRONG KHÔNG GIAN (HÌNH OXYZ)

Bài 5. Các ý tưởng độc đáo giải nhanh hình Oxyz

Độ dài: 42 phút - Số lượt học 1.463

Lưu ý: Bài giảng không cung cấp BTTL

Chưa có thông báo nào