PEN-C Toán - Thầy Nguyễn Bá Tuấn

CHUYÊN ĐỀ 06. HÌNH HỌC GIẢI TÍCH TRONG KHÔNG GIAN (HÌNH OXYZ)

Bài 5. Các ý tưởng độc đáo giải nhanh hình Oxyz

Độ dài: 42 phút

Tóm tắt nội dung

Lưu ý: Bài giảng không cung cấp BTTL

Về khóa học Bài học trước
  Mục lục bài giảng
  • 1. Tính nhanh tọa độ điểm
  • 2. Tìm nhanh tọa độ hình chiếu
    • a. Tìm hình chiếu của điểm xuống mặt phẳng
    • b. Tìm hình chiếu của điểm xuống đường thẳng
  • 3. Sử dụng các công thức đặc biệt
X