Học tốt 11

PEN-C Toán - Thầy Nguyễn Bá Tuấn (2018-2019)

CHUYÊN ĐỀ 06. HÌNH HỌC GIẢI TÍCH TRONG KHÔNG GIAN (HÌNH OXYZ)

Bài 6. Tính chất hình không gian và bài toán vận dụng cao hình Oxyz.

Độ dài: 30 phút

Tóm tắt nội dung

Trao đổi bài (2)

Về khóa học Bài học trước
  Mục lục bài giảng
  • 1. Tính chất trong hình học phẳng
  • 2. Tính chất hình không gian
X