PEN-C Toán - Thầy Nguyễn Bá Tuấn

CHUYÊN ĐỀ 06. HÌNH HỌC GIẢI TÍCH TRONG KHÔNG GIAN (HÌNH OXYZ)

Bài 6. Tính chất hình không gian và bài toán vận dụng cao hình Oxyz.

Độ dài: 30 phút

Tóm tắt nội dung
Về khóa học Bài học trước
  Mục lục bài giảng
  • 1. Tính chất trong hình học phẳng
  • 2. Tính chất hình không gian
X