PEN-C Toán - Thầy Nguyễn Bá Tuấn

  Mục lục bài giảng
  • 1. Tính chất trong hình học phẳng
  • 2. Tính chất hình không gian
Nhấn để bật tiếng

CHUYÊN ĐỀ 06. HÌNH HỌC GIẢI TÍCH TRONG KHÔNG GIAN (HÌNH OXYZ)

Bài 6. Tính chất hình không gian và bài toán vận dụng cao hình Oxyz (Tham khảo)

Độ dài: 30 phút - Số lượt học 774

Chưa có thông báo nào