PEN-C Toán - Thầy Nguyễn Bá Tuấn

  Mục lục bài giảng
  • Dạng đại số của số phức
  • Các phép toán
  • Bài tập
Nhấn để bật tiếng

CHUYÊN ĐỀ 07. SỐ PHỨC

Bài 1. Dạng đại số của số phức

Độ dài: 41 phút - Số lượt học 2.396

Chưa có thông báo nào