PEN-C Toán - Thầy Nguyễn Bá Tuấn

  Mục lục bài giảng
  • 1. Dạng lượng giác của số phức
  • 2. Công thức Moivre
  • 3. Dùng Casio
Nhấn để bật tiếng

CHUYÊN ĐỀ 07. SỐ PHỨC

Bài 3. Dạng lượng giác của số phức

Độ dài: 44 phút - Số lượt học 1.171

Chưa có thông báo nào