PEN-C Toán - Thầy Nguyễn Bá Tuấn

CHUYÊN ĐỀ 07. SỐ PHỨC

Bài 5. Các bài toán về tìm min-max số phức

Độ dài: 30 phút

Tóm tắt nội dung

Lưu ý.

+ Ví dụ 3 trong clip 07 thầy ghi nhầm nên bản chất là ví dụ 2
+ Ví dụ 2 trong clip 03, bán kính R = 5 các em nhé

Về khóa học Bài học trước
  Mục lục bài giảng
 • 1. Tìm min - max số phức bằng dạng hình học
  • Lí thuyết
  • VD1
  • VD2
  • VD3
 • 2. Tìm min - max số phức bằng các phương pháp khác
  • Lí thuyết
  • VD1
  • VD2
X