PEN-C Toán - Thầy Nguyễn Bá Tuấn

  Mục lục bài giảng
  • 1. Tạo câu VDC từ dạng hình học
  • 2. Tạo câu VDC từ dạng đai số và lượng giác
  • Ví dụ 4
Nhấn để bật tiếng

CHUYÊN ĐỀ 07. SỐ PHỨC

Bài 6. Các vấn đề vận dụng cao về số phức.

Độ dài: 30 phút - Số lượt học 1.009

Chưa có thông báo nào