PEN-C Toán - Thầy Nguyễn Bá Tuấn

CHUYÊN ĐỀ 07. SỐ PHỨC

Bài 7. Các công thức đặc biệt

Độ dài: 28 phút

Tóm tắt nội dung

Lưu ý: Bài giảng không cung cấp BTTL

Về khóa học Bài học trước
  Mục lục bài giảng
  • Cách giải đặc biệt
  • Tìm căn thức bậc n
X