Học tốt 11

PEN-C Toán - Thầy Nguyễn Bá Tuấn (2018-2019)

CHUYÊN ĐỀ 07. SỐ PHỨC

Bài 7. Các công thức đặc biệt

Độ dài: 28 phút

Tóm tắt nội dung

Lưu ý: Bài giảng không cung cấp BTTL

Trao đổi bài (0)

Về khóa học Bài học trước
  Mục lục bài giảng
  • Cách giải đặc biệt
  • Tìm căn thức bậc n
X