PEN-C Toán - Thầy Nguyễn Bá Tuấn

  Mục lục bài giảng
  • Cách giải đặc biệt
  • Tìm căn thức bậc n
Nhấn để bật tiếng

CHUYÊN ĐỀ 07. SỐ PHỨC

Bài 7. Các công thức đặc biệt

Độ dài: 28 phút - Số lượt học 1.159

Lưu ý: Bài giảng không cung cấp BTTL

Chưa có thông báo nào