PEN-C Toán - Thầy Nguyễn Bá Tuấn

  Mục lục bài giảng
  • 1. Quy tắc nhân
  • VD
  • 3. Quy tắc cộng
Nhấn để bật tiếng

CHUYÊN ĐỀ 08. TỔ HỢP - XÁC SUẤT

Bài 01. Hai quy tắc cốt lõi của phép đếm

Độ dài: 39 phút - Số lượt học 1.332

Chưa có thông báo nào