PEN-C Toán - Thầy Nguyễn Bá Tuấn

  Mục lục bài giảng
  • 1. Hoán vị
  • 2. Tổ hợp
  • 3. Chỉnh hợp
    • VD1 + Lí thuyết
    • VD2
  • 4. PT - HPT liên quan đến hoán vị, chỉnh hợp, tổ hợp
Nhấn để bật tiếng

CHUYÊN ĐỀ 08. TỔ HỢP - XÁC SUẤT

Bài 02. Hoán vị - chỉnh hợp – tổ hợp và các dạng bài

Độ dài: 43 phút - Số lượt học 1.168

Chưa có thông báo nào