PEN-C Toán - Thầy Nguyễn Bá Tuấn

CHUYÊN ĐỀ 08. TỔ HỢP - XÁC SUẤT

Bài 03. Nhị thức Niu-ton và các biến thể

Độ dài: 57 phút

Tóm tắt nội dung

Lưu ý. Trong VD9, thầy tính nhầm đáp án, các em tính lại kết quả nhé.

Về khóa học Bài học trước
  Mục lục bài giảng
 • 1. Nhị thức Newton
  • Lí thuyết
  • VD1
 • 2. Tam giác Paxcan
 • 3. Một số biến thể
  • VD 8, 9
  • VD 10
X