PEN-C Toán - Thầy Nguyễn Bá Tuấn

  Mục lục bài giảng
 • 1. Nhị thức Newton
  • Lí thuyết
  • VD1
 • 2. Tam giác Paxcan
 • 3. Một số biến thể
  • VD 8, 9
  • VD 10
Nhấn để bật tiếng

CHUYÊN ĐỀ 08. TỔ HỢP - XÁC SUẤT

Bài 03. Nhị thức Niu-ton và các biến thể

Độ dài: 57 phút - Số lượt học 1.074

Lưu ý. Trong VD9, thầy tính nhầm đáp án, các em tính lại kết quả nhé.

Chưa có thông báo nào