Học tốt 11

PEN-C Toán - Thầy Nguyễn Bá Tuấn (2018-2019)

CHUYÊN ĐỀ 08. TỔ HỢP - XÁC SUẤT

Bài 04. Xác suất và các bài toán liên quan phép đếm

Độ dài: 32 phút

Tóm tắt nội dung

Trao đổi bài (1)

Về khóa học Bài học trước
  Mục lục bài giảng
  • 1. Định nghĩa
  • 2. Các ví dụ
    • VD2-4
    • VD5, 6
X