PEN-C Toán - Thầy Nguyễn Bá Tuấn

  Mục lục bài giảng
  • 1. Định nghĩa
  • 2. Các ví dụ
    • VD2-4
    • VD5, 6
Nhấn để bật tiếng

CHUYÊN ĐỀ 08. TỔ HỢP - XÁC SUẤT

Bài 04. Xác suất và các bài toán liên quan phép đếm

Độ dài: 32 phút - Số lượt học 683

Chưa có thông báo nào