PEN-C Toán - Thầy Nguyễn Bá Tuấn

  Mục lục bài giảng
  • 1. Khái niệm và công thức xác suất
  • 2. Các công thức và dạng bài
    • Công thức 1
    • Công thức 2
    • Hệ đầy đủ
Nhấn để bật tiếng

CHUYÊN ĐỀ 08. TỔ HỢP - XÁC SUẤT

Bài 05. Xác suất và các bài toán liên quan công thức xác suất

Độ dài: 35 phút - Số lượt học 611

Lưu ý. Trong mục " Công thức 2", phần VD2, thầy có sai sót trong tính toán. Các em xem lại trong tài liệu bài giảng nhé.

Chưa có thông báo nào