PEN-C Toán - Thầy Nguyễn Bá Tuấn

CHUYÊN ĐỀ 08. TỔ HỢP - XÁC SUẤT

Bài 05. Xác suất và các bài toán liên quan công thức xác suất

Độ dài: 35 phút

Tóm tắt nội dung

Lưu ý. Trong mục " Công thức 2", phần VD2, thầy có sai sót trong tính toán. Các em xem lại trong tài liệu bài giảng nhé.

Về khóa học Bài học trước
  Mục lục bài giảng
  • 1. Khái niệm và công thức xác suất
  • 2. Các công thức và dạng bài
    • Công thức 1
    • Công thức 2
    • Hệ đầy đủ
X