PEN-C Toán - Thầy Nguyễn Bá Tuấn

CHUYÊN ĐỀ 09. LƯỢNG GIÁC

Bài 01. Công thức lượng giác - cách nhớ và phương pháp làm nhanh

Độ dài: 34 phút

Tóm tắt nội dung

Lưu ý: Bài giảng không cung cấp BTTL

Về khóa học Bài học trước
  Mục lục bài giảng
  • 1. Sơ lược về công thức
  • 2. Các dạng bài tập
    • Dạng 1
    • Dạng 2
X