Học tốt 11

PEN-C Toán - Thầy Nguyễn Bá Tuấn (2018-2019)

CHUYÊN ĐỀ 09. LƯỢNG GIÁC

Bài 04. Các phương pháp tư duy giải nhanh toán lượng giác

Độ dài: 25 phút

Tóm tắt nội dung

Trao đổi bài (0)

Về khóa học Bài học trước
  Mục lục bài giảng
  • 1. Sử sụng PP đánh giá
  • 2. Sử dụng đường tròn lượng giác
  • 3. Sử dụng tính chất
X