PEN-C Toán - Thầy Nguyễn Bá Tuấn

  Mục lục bài giảng
  • 1. Bài toán tạo ra từ phương trình đại số
  • 2. Bài toán vận dụng cao
Nhấn để bật tiếng

CHUYÊN ĐỀ 09. LƯỢNG GIÁC

Bài 05. Các bài toán vận dụng cao lượng giác

Độ dài: 23 phút - Số lượt học 205

Chưa có thông báo nào