PEN-C Toán - Thầy Nguyễn Bá Tuấn

  Mục lục bài giảng
  • 1. Các khái niệm
  • 2. Ví dụ và các bài toán thường gặp
Nhấn để bật tiếng

CHUYÊN ĐỀ 10. CÁC KIẾN THỨC ĐẶC THÙ CỦA CHƯƠNG TRÌNH LỚP 11

Bài 01. Dãy số, cấp số và các bài toán vận dụng, vận dụng cao (P1)

Độ dài: 25 phút - Số lượt học 711

Chưa có thông báo nào