PEN-C Toán - Thầy Nguyễn Bá Tuấn

CHUYÊN ĐỀ 10. CÁC KIẾN THỨC ĐẶC THÙ CỦA CHƯƠNG TRÌNH LỚP 11

Bài 02. Dãy số, cấp số và các bài toán vận dụng, vận dụng cao (P2)

Độ dài: 27 phút

Tóm tắt nội dung
Về khóa học Bài học trước
  Mục lục bài giảng
  • 1. Vận dụng cao dãy số
  • 2. Vận dụng cao cấp số
  • 3. Ví dụ
X