PEN-C Toán - Thầy Nguyễn Bá Tuấn

  Mục lục bài giảng
  • 1. Vận dụng cao dãy số
  • 2. Vận dụng cao cấp số
  • 3. Ví dụ
Nhấn để bật tiếng

CHUYÊN ĐỀ 10. CÁC KIẾN THỨC ĐẶC THÙ CỦA CHƯƠNG TRÌNH LỚP 11

Bài 02. Dãy số, cấp số và các bài toán vận dụng, vận dụng cao (P2)

Độ dài: 27 phút - Số lượt học 397

Chưa có thông báo nào