Học tốt 11

PEN-C Toán - Thầy Nguyễn Bá Tuấn (2018-2019)

CHUYÊN ĐỀ 10. CÁC KIẾN THỨC ĐẶC THÙ CỦA CHƯƠNG TRÌNH LỚP 11

Bài 02. Dãy số, cấp số và các bài toán vận dụng, vận dụng cao (P2)

Độ dài: 27 phút

Tóm tắt nội dung

Trao đổi bài (0)

Về khóa học Bài học trước
  Mục lục bài giảng
  • 1. Vận dụng cao dãy số
  • 2. Vận dụng cao cấp số
  • 3. Ví dụ
X