PEN-C Toán - Thầy Nguyễn Bá Tuấn

  Mục lục bài giảng
  • 1. Bài toán VDC giới hạn hàm số
  • 2. Ứng dụng vào hàm số liên tục
Nhấn để bật tiếng

CHUYÊN ĐỀ 10. CÁC KIẾN THỨC ĐẶC THÙ CỦA CHƯƠNG TRÌNH LỚP 11

Bài 04. Các bài toán vận dụng cao giới hạn hàm số

Độ dài: 34 phút - Số lượt học 1.437

Chưa có thông báo nào