PEN-C Toán - Thầy Nguyễn Bá Tuấn

  Mục lục bài giảng
  • Tổng quát hóa một số vấn đề
  • Tổng quát hóa công thức
  • Tổng quát hóa kết hợp PP khác
    • VD1
    • VD2
    • VD4
Nhấn để bật tiếng

CÁC KĨ NĂNG - TƯ DUY ĐẶC BIỆT GIẢI NHANH TOÁN TRẮC NGHIỆM

Bài 4. Phương pháp tư duy tổng quát hóa

Độ dài: 44 phút - Số lượt học 410

LƯU Ý:

+ Các bài giảng về phương pháp tư duy đạt hiệu quả tối đa chỉ khi các em học vững kiến thức nền tảng. Vì vậy, sau khi học chắc kiến thức phần nào, các em hãy quay lại xem ví dụ phần đó trong bài giảng.
+ Bài giảng không cung cấp BTTL

Chưa có thông báo nào