PEN-C Sinh học - Thầy Đinh Đức Hiền

  Mục lục bài giảng
  • Các thuật ngữ
  • Đối tượng nghiên cứu, phương pháp nghiên cứu, thí nghiệm
  • Giải thích thí nghiệm
Nhấn để bật tiếng

CHUYÊN ĐỀ 2: QUY LUẬT DI TRUYỀN

Bài 1. Quy luật Menđen: Quy luật phân li - Nếu chỉ xét mình tôi

Độ dài: 62 phút - Số lượt học 3.744

Nội dung bài giảng:

+ Các thuật ngữ
+ Đối tượng nghiên cứu, phương pháp nghiên cứu, thí nghiệm
+ Giải thích thí nghiệm

Chưa có thông báo nào