PEN-C Sinh học - Thầy Đinh Đức Hiền

  Mục lục bài giảng
 • Lí thuyết
 • Tìm tỷ lệ KG, KH ở đời con
 • Tìm tỷ lệ KG, KH của P
 • Tìm xác suất xuất hiện 1 loại KG, KH nào đó
  • VD 3.1
  • VD 3.2
 • Một số dạng mở rộng
  • 4.1 và 4.2
  • 4.3 và 4.4
Nhấn để bật tiếng

CHUYÊN ĐỀ 2: QUY LUẬT DI TRUYỀN

Bài 2. (BT) Quy luật phân li

Độ dài: 75 phút - Số lượt học 4.760

Nội dung bài giảng:

Ôn tập các dạng bài tập về quy luật phân li


Chưa có thông báo nào