PEN-C Sinh học - Thầy Đinh Đức Hiền

  Mục lục bài giảng
 • Giới thiệu
 • TH 1 Quy luật di truyền chi phối
  • VD 1, 2
  • VD 3, 4
  • VD 5
 • TH tích hợp các quy luật di truyền
  • VD 6, 7
  • VD 8
Nhấn để bật tiếng

CHUYÊN ĐỀ 2: QUY LUẬT DI TRUYỀN

Bài 15. Các bài toán Xác định số lượng, tỉ lệ kiểu gen, kiểu hình của phép lai

Độ dài: 69 phút - Số lượt học 1.772

Nội dung bài giảng:

+ Lý thuyết chung về dạng toán
+ Các ví dụ đi kèm

Chưa có thông báo nào