PEN-C Sinh học - Thầy Đinh Đức Hiền

  Mục lục bài giảng
  • VD 1, 2
  • VD 3
  • Phép lai thuận nghịch
Nhấn để bật tiếng
X

CHUYÊN ĐỀ 2: QUY LUẬT DI TRUYỀN

Bài 16. Nhận dạng nhanh các quy luật di truyền (Tiếp)

Độ dài: 20 phút - Số lượt học 2.517

Chưa có thông báo nào