PEN-C Sinh học - Thầy Đinh Đức Hiền

  Mục lục bài giảng
  • IV. Tích hợp liên kết gen và hoán vị gen
  • V. Tích hợp liên kết gen và tương tác gen
  • VI. Tích hợp hoán vị gen và tương tác gen
Nhấn để bật tiếng
X

CHUYÊN ĐỀ 2: QUY LUẬT DI TRUYỀN

Bài 18- Xác định kiểu gen bố mẹ khi có nhiều qui luật di truyền chi phối (Tiếp)

Độ dài: 34 phút - Số lượt học 2.002

Nội dung bài giảng:

+ Tích hợp liên kết gen và hoán vị gen
+ Tích hợp liên kết gen và tương tác gen
+ Tích hợp hoán vị gen và tương tác gen

Chưa có thông báo nào