PEN-C Sinh học - Thầy Đinh Đức Hiền

  Mục lục bài giảng
  • Di truyền quần thể người
    • Lí thuyết
    • VD4
  • TH di truyền quần thể ngẫu phối với 2 locus gen
Nhấn để bật tiếng
X

CHUYÊN ĐỀ 3: DI TRUYỀN QUẦN THỂ

Bài 3. Các dạng toán trong di truyền quần thể P2 (Tiếp)

Độ dài: 33 phút - Số lượt học 3.100

Nội dung bài giảng:

+ Bài tập quần thể ngẫu phối
+ Bài toán di truyền quần thể người
+ Trường hợp mở rộng

Chưa có thông báo nào