PEN-C Sinh học - Thầy Đinh Đức Hiền

  Mục lục bài giảng
 • Di truyền quần thể ngẫu phối
  • TH 1 + VD 1, 2
  • TH 2 + VD 3
 • Di truyền quần thể người
  • Lí thuyết
  • VD4
 • TH di truyền quần thể ngẫu phối với 2 locus gen
Nhấn để bật tiếng

CHUYÊN ĐỀ 3: DI TRUYỀN QUẦN THỂ

Bài 3. Các dạng toán trong di truyền quần thể P2

Độ dài: 69 phút - Số lượt học 2.268

Nội dung bài giảng:

+ Bài tập quần thể ngẫu phối
+ Bài toán di truyền quần thể người
+ Trường hợp mở rộng

Chưa có thông báo nào