PEN-C Sinh học - Thầy Đinh Đức Hiền

  Mục lục bài giảng
  • Thuận lợi và khó khăn (Clip 1)
  • Phương pháp nghiên cứu phả hệ (Clip 2)
  • Nghiên cứu trẻ đồng sinh (Clip 3)
  • Phương pháp tb học (Clip 4)
  • Phương pháp di truyền quần thể (Clip 5)
  • Phương pháp di truyền phân tử (Clip 6)
Nhấn để bật tiếng

CHUYÊN ĐỀ 5: DI TRUYỀN HỌC NGƯỜI

Bài 1. Các phương pháp nghiên cứu di truyền người - Liệu có lai để phân tích?

Độ dài: 57 phút - Số lượt học 1.375

Nội dung bài giảng:

+ Thuận lợi và khó khăn
+ Phương pháp nghiên cứu phả hệ
+ Nghiên cứu trẻ đồng sinh
+ Phương pháp tb học
+ Phương pháp di truyền quần thể
+ Phương pháp di truyền phân tử

Chưa có thông báo nào