PEN-C Sinh học - Thầy Đinh Đức Hiền

  Mục lục bài giảng
  • VD 1 (clip 3)
  • VD 2 (clip 4)
Nhấn để bật tiếng
X

CHUYÊN ĐỀ 5: DI TRUYỀN HỌC NGƯỜI

Bài 3. Các dạng bài tập trong di truyền học người (Tiếp)

Độ dài: 33 phút - Số lượt học 2.868

Chưa có thông báo nào