PEN-C Sinh học - Thầy Đinh Đức Hiền

  Mục lục bài giảng
  • Lí thuyết 1 (clip 1)
  • Lí thuyết 2 (clip 2)
  • VD 1 (clip 3)
  • VD 2 (clip 4)
Nhấn để bật tiếng

CHUYÊN ĐỀ 5: DI TRUYỀN HỌC NGƯỜI

Bài 3. Các dạng bài tập trong di truyền học người

Độ dài: 62 phút - Số lượt học 2.104

Nội dung bài giảng:

+ Cách thức ra câu hỏi
+ Các ví dụ vận dụng

Chưa có thông báo nào